Együtt a halálban és a gyászban

Ha a gyásszal kapcsolatos különböző tanításokat és rítusokat összevetjük,ugyanazzal a meglepõ jelenséggel találkozunk, hogy időtõl és kultúrkőrtől szinte függetlenül a rítusok céljai és gyökerei többnyire azonosak.Kulcsfontosságú, hogy a gyászoló és az „elköltözött” igen szoros,egymást kiegészítõ történéseken esnek át, egymást kölcsönösen segítik, kvázi vezetik egy úton.

Ennek a folyamatnak a lényege az, hogy az életmérleg készítése, a múlthoz fûzõ érzelmi szálak részleges felszámolása stb, tehát a búcsú és az eltávolodás után létrejöhessen az elszakadás. Az életmérleg elkészítésének igényét saját klinikai tapasztalataim is igazolják. Az egyiptomi halottaskönyv kimondottan a „mérleg” szimbólumot használja.

Polcz Alaine