„Ezt az írást több mint tizenkét évvel ezelőtt vetettem papírra, hogy lerójam tiszteletemet Erik előtt, és meggyászoljam őt, a fiút és a testvért, akit 25 évesen, hegymászás közben ért baleset Ausztriában.

Mélységesen személyes hangvétele ellenére végül azért döntöttem kiadása mellett, mert azt reméltem, hogy lesznek olyan szülők, akik saját érzéseikre – tiszteletükre és fájdalmukra – ismernek majd szavaimban.” Wolterstoff fiát siratja. A kötetet ajánljuk mindazoknak, akik a fájdalom mélyére akarnak nézni, hogy megértsék saját maguk és embertársaik gyászát és szenvedését.


Nicholas Wolterstorff: Korai sirató

Harmat, Budapest, 2012